• 06 23 19 05 65
  • info@tinekehooijsma.nl

Privacy policy Tineke Hooijsma

Privacyverklaring

Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching–HRM en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM verstrekt. Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je voor- en achternaam

– Je adresgegevens

– Je telefoonnummer

– Je e-mailadres

– Je geboortedatum

WAAROM Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM GEGEVENS NODIG HEEFT

Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met je gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit loopbaanbegeleiding, Coaching, training of HRM-advies.

HOE LANG Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM GEGEVENS BEWAART

Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tinekehooijsma.nl. Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken

BEVEILIGEN

Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM op via info@tinekehooijsma.nl. www.tinekehooijsma.nl is een website van Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM. Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM is als volgt te bereiken:

Postadres tevens vestigingsadres: Hegedyk 2 , 8601 ZR  Sneek

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01123728

Telefoon: 06-23 19 05 65

E-mailadres: info@tinekehooijsma.nl

Laatste update: januari 2022